Una jornada aborda els detalls del dret successori i l’empresa familiar a Catalunya

27/11/15
Comparteix aquesta informació

Professionals del notariat català i estudiosos del dret de successions es troben a UIC Barcelona, ​​en el marc de la Jornada “Successió i empresa familiar” que va organitzar la Càtedra d’Empresa Familiar de la Facultat de Dret.

Una jornada aborda els detalls del dret successori i l’empresa familiar a Catalunya

En aquesta primera edició de la Jornada, que va estar coordinada pel professor Antoni Bosch, notari i professor de la Facultat de Dret, hi van participar ponents destacats. Professionals, docents i legisladors van compartir impressions i punts de vista sobre com es regula la particular figura de l’empresa familiar, molt arrelada a Catalunya, en matèria de dret successori. Van identificar els problemes que presenta el marc jurídic vigent i van debatre possibles propostes de solució.

L’obertura institucional de la jornada va ser a càrrec del director general de l’Institut de l’Empresa Familiar, el Sr. Joan Corona, i va anar seguida d’una primera conferència titulada “Pactes successoris i ordenació conjunta de la successió dels cònjuges en l’empresa familiar”, a càrrec del Dr. Joan Egea Fernández, catedràtic de Dret Civil a la Universitat Pompeu Fabra, que va presidir durant sis anys el Consell de Garanties Estatutàries i que, també, va formar part de la comissió redactora del Llibre IV del Codi Civil català (CCCat).

En la seva conferència, el Dr. Egea va advocar pels avantatges i la seguretat jurídica que, tant per al causant com per a l’hereu, suposa l’establiment de pactes successoris, per al cas específic de la transmissió del negoci familiar i també pel que fa a successions, en general.

“Ja en el s. XI, amb els Usatges, el dret català es va desmarcar dels principis del dret romà. La figura de l'hereu i el tarannà minifundista dels masos bovers va propiciar l’aparició de pactes successoris, que en l’època s’establien en forma de donacions universals, de béns presents i futurs del pare, en les capitulacions matrimonials del seu primogènit”, va explicar el catedràtic.

També es va fer especial crítica a l’absència, en el CCCat, d’institucions com el testament mancomunat, que sí que apareixen en altres ordenaments com l’alemany. I va comentar que el text cobreix aquesta absència amb la figura de l’heretament mutual recíproc, tot i que, tal com es lamenten els experts, no és una figura fàcil d’explicar a qui ha de testar.

A la tarda, la jornada va prosseguir amb una taula rodona que portava per títol “Realitat dels pactes successoris a Catalunya: casos pràctics”, formada pels notaris Jesús Gómez Taboada, Lluís Jou Mirabent i el mateix Antoni Bosch Carrera i moderada per Tatiana Cucurull Poblet , advocada.

La Jornada va concloure amb la conferència “Pactes successoris en el nostre entorn internacional”, a càrrec del Dr. Albert Font Segura, professor titular de Dret Internacional Privat a la Universitat Pompeu Fabra.