Una jornada tracta els avenços en el diagnòstic i en el tractament del càncer de pròstata i el respecte per les necessitats dels pacients

07/07/14
Comparteix aquesta informació

El càncer de pròstata constitueix un problema sanitari d'àmbit mundial. A Espanya, es diagnostiquen més de 25.000 casos anuals i representa el tipus de càncer més freqüent entre els homes. El 2012, el nombre de morts per càncer de pròstata va ser d'unes 100.000 persones; el risc de morir per aquest tipus de càncer abans dels 75 anys d'edat és del 10,2%.

Una jornada tracta els avenços en el diagnòstic i en el tractament del càncer de pròstata i el respecte per les necessitats dels pacients

En aquest context, s’ha celebrat a la UIC un fòrum de debat per tal d’incidir en els avenços més rellevants en el diagnòstic i tractament del càncer de pròstata, des d’un abordatge integral, i amb un especial interès per respectar les necessitats dels pacients i dels seus familiars. Es tracta d’una iniciativa que ha posat en marxa l’Institut Albert J. Jovell de Salut Pública i Pacients de la UIC, amb l’impuls de Janssen, en el marc de les activitats programades per l’Aula d’Innovació en Política Sanitària que Janssen i la UIC promouen.

En concret, han tingut lloc dos debats; el primer, s’ha centrat en l’epidemiologia, el diagnòstic i l’abordatge del càncer de pròstata, des de la perspectiva de l’oncologia mèdica, l’oncologia radioterapèutica i la urologia. Hi han intervingut els doctors Begoña Mellado (Hospital Clínic de Barcelona), Antonio Alcaraz (Hospital Clínic de Barcelona) i Ferran Ferrer (Institut Català d’Oncologia). En el segon debat, s’ha analitzat la importància de la coordinació en el marc de la recentment editada per Sehen Guia de consens per a l’abordatge del càncer de pròstata resistent a la castració a Catalunya, un document que és fruit del treball d’uròlegs, oncòlegs mèdics i oncòlegs radioteràpics i que contempla, per primera vegada, directrius per facilitar el tractament d’aquest tipus de pacients.

La jornada ha estat presentada per la directora de l’Institut Albert J. Jovell de Salut Pública i Pacients, la Dra. M. Dolors Navarro, que ha manifestat que “fòrums com aquest contribueixen al desenvolupament de l’Aula d’Innovació en Política Sanitària, creada precisament amb l’objectiu d’impulsar l’estudi de les innovacions en l’àrea de les polítiques sanitàries, principalment les centrades en noves formes de gestió i en la formació directiva de professionals”.

D’altra banda, Jesús Honorato (Clínica Universitària de Navarra) ha tractat les noves opcions terapèutiques; Toni Gilabert (CatSalut) ha comentat els aspectes sobre l’accés i el finançament dels nous medicaments, i Begoña Barragán (GEPAC) ha presentat la visió dels pacients.