Vidal i Perdiguer publiquen un capítol sobre com ensenyar matemàtiques a través de la gamificació

23/05/18
Comparteix aquesta informació

Els professors expliquen com han introduït la programació per Scratch als alumnes del Grau en Educació Primària.

Vidal i Perdiguer publiquen un capítol sobre com ensenyar matemàtiques a través de la gamificació

La competència digital és una eina necessària per al desenvolupament cada vegada més tecnificat de l’educació i una font de motivació per als alumnes. Ho saben bé el vicedegà de la Facultat d’Educació, Salvador Vidal, i la professora Eva Perdiguer i, per això, han publicat un capítol en el qual expliquen la seva experiència a les aules sobre l’aprenentatge de les matemàtiques a través de la ludificació o gamificació. 

En concret, la seva col·laboració porta per títol: “La gamificación, metodología utilizada en la didáctica de las matemáticas en el grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la UIC Barcelona”. Un capítol que s’inclou en el llibre Propuestas docentes para un nuevo currículum universitario, disponible a la col·lecció Ediciones Universitarias de l’Editorial Tecnos.

En aquest capítol expliquen precisament com han introduït la programació per Scratch als alumnes de l’assignatura Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques en el Grau d’Educació Primària. En aquesta assignatura, a través de la programació, han de confeccionar uns jocs interactius multimèdia que serveixin per motivar les matemàtiques, però també per reforçar continguts del currículum.