Instal·lacions i serveis

La Facultat d’Odontologia es troba al Campus Sant Cugat, a la planta baixa de l’Hospital General de Catalunya.