Junta de la Facultat de Dret

Degana i Directora
Dra. Pilar Fernández Bozal

Vicedegana 
Dra. María Fernández Arrojo

Vicedegà
Dr. Carlos Espaliú Berdud

Vicedegana 
Dra. Montserrat Gas Aixendri

Gestora de Centre
Sra. Anna Pardo Perarnau