Pedro Casariego publica dos articles a la revista de primer quartil del JCR Thin Walled Structures

31/01/19
Comparteix aquesta informació

El sotsdirector de UIC Barcelona School of Architecture investiga el comportament d'arcs estructurals obtinguts per embotició

Pedro Casariego publica dos articles a la revista de primer quartil del JCR Thin Walled Structures

El sotsdirector Acadèmic i de Professorat de UIC Barcelona School of Architecture, Pedro Casariego, acaba de publicar dos articles a la revista Thin Walled Structures de primer quartil del Journal Citation Report (JCR) titulats “Analytical study of flat and curved trapezoidal cold formed Steel sheets by means of the yield line theory. Part 1: Flat sheets without transverse corrugations” i “Part 2: Curved sheets with transverse corrugations”. 

L'objecte d'estudi són els “Arcs estructurals obtinguts per embotició a partir de perfils nevats d'acer conformat en fred”, títol de la seva tesi doctoral realitzada a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Aquests arcs, que són autoportants, s'obtenen introduint emboticions a un perfil deck comercial amb l'objectiu de corbar el panell i formalitzar un arc estructural. Un cop obtingut el panell, es trasllada a obra i es col·loca directament sobre les bigues principals de l'estructura. Són arcs molt competitius, atès que amb espessors molt reduïdes d'entre 0.6 i 1.2 mm, cobreixen llums de fins a nou metres i no necessiten biguetes.

Tal com explica el professor Casariego, “la problemàtica d'aquesta tipologia estructural es fonaments en què a dia d'avui no es coneix l'efecte de les emboticions sobre el comportament del perfil, no existeixen assajos estandarditzats a partir dels quals obtenir-ne la resistència i l'existència d'investigacions focalitzades en aquest tema és gairebé nul·la”. 

La recerca s'aborda fent assajos experimentals, analitzant els perfils mitjançant el Mètode dels Elements Finits i finalment de manera matemàtica, aplicant la Teoria de les Línies de Plastificació al patró format en el perfil després del col·lapse del patró. Els resultats obtinguts per les tres vies es confronten i conformen el cos dels articles, que han aconseguit resultats satisfactoris relacionats amb la influència de les emboticions sobre el perfil.