Curriculum info

Assignatures del curs  Tipus Per. ECTS
Projecte Cultural TF Anual 12,00
Pràctiques PR Anual 12,00
Eines per a la Gestió de la Cultura OB Trim.1 3,00
Institucions i Polítiques Culturals OB Trim.1 3,00
Societat i Cultura al Segle XXI OB Trim.1 3,00
Aspectes Jurídics de Museus, Fundacions i Empreses Culturals OB Trim.1-Trim.2 3,00
Màrketing Cultural OB Trim.1-Trim.2 3,00
Comunicació i Informació Cultural OB Trim.2 3,00
Creació d'empreses Culturals OB Trim.2 3,00
Finançament Cultural OB Trim.2 3,00
Optativa 1 OP Trim.3 4,00
Optativa 2 OP Trim.3 4,00
Optativa 3 OP Trim.3 4,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari