Curriculum info

Assignatures del curs 1 Tipus Per. ECTS
Antropologia FB Sem.1 6,00
Història, Memòria i Historiografia FB Sem.1 6,00
Introducció a la Cultura FB Sem.1 6,00
LLengua Catalana FB Sem.1 6,00
Cultura Clàssica OB Sem.1 6,00
Institucions i Drets Humans FB Sem.2 6,00
LLengua Anglesa 1 FB Sem.2 6,00
Llengua Castellana FB Sem.2 6,00
Pensament Social i Sociologia FB Sem.2 6,00
Cultura Medieval OB Sem.2 6,00
Assignatures del curs 2 Tipus Per. ECTS
Introducció a l'economia FB Sem.1 6,00
Llengua Anglesa II FB Sem.1 6,00
Ètica FB Sem.1 6,00
Cultura Moderna OB Sem.1 6,00
Religions i Cultura OB Sem.1 6,00
Geografia Humana FB Sem.2 6,00
Cultura Contemporània OB Sem.2 6,00
Globalització i Diàleg Intercultural OB Sem.2 6,00
Introducció als Sistemes Polítics OB Sem.2 6,00
Investigació, Documentació i TIC OB Sem.2 3,00
Protocol i Tècniques de Debat OB Sem.2 3,00
Assignatures del curs 3 Tipus Per. ECTS
Ampliació Cultura Contemporànea OB Sem.1 3,00
Ampliació Cultura Moderna OB Sem.1 3,00
Geografia de les Regions del Món OB Sem.1 6,00
Gestió d'Organitzacions i Projectes OB Sem.1 3,00
Mediterrani: Patrimoni Compartit OB Sem.1 6,00
Teoria de la Cultura OB Sem.1 3,00
Ampliació Cultura Clàssica OB Sem.2 3,00
Ciència, Tecnologia i Societat OB Sem.2 3,00
Cultura i Desenvolupament OB Sem.2 3,00
Estètica i Interculturalitat OB Sem.2 3,00
Motius Literaris I OB Sem.2 6,00
Teoria del Coneixement OB Sem.2 3,00
Optatives OP Sem.2 12,00
Treball de Recerca I TF Sem.2 3,00
Assignatures del curs 4 Tipus Per. ECTS
Mediació Cultural i Resolució de Conflictes OB Sem.1 3,00
Motius Literaris II OB Sem.1 6,00
Música com a Fenomen Social OB Sem.1 3,00
Treball de Recerca II TF Sem.1 6,00
Art Contemporani OB Sem.2 6,00
El Museu i el Seus Significats OB Sem.2 3,00
Institucions i Polítiques Culturals OB Sem.2 3,00
Narrativa del Món Interior OB Sem.2 6,00
Optativa OP Sem.2 12,00
Pràctiques Professionals PR Sem.2 12,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari