Curriculum info

Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual Curs Per. ECTS
Estudis d'àrea I 3 6,00
Estudis d'àrea II 3 6,00
Estudis d'àrea III 4 6,00
Estudis d'àrea IV 4 6,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari