Curriculum info

Assignatures del curs 1 Tipus Per. ECTS
Dret Constitucional 1 FB Sem.1 6,00
English for Lawyers FB Sem.1 6,00
Història del Dret i de les Institucions FB Sem.1 6,00
Infotecnologia Jurídica i Tècniques de la Comunicació 1 FB Sem.1 6,00
Introducció a la Teoria del Dret FB Sem.1 6,00
Dret Civil 1 FB Sem.2 6,00
Dret Constitucional 2 FB Sem.2 6,00
Fonaments del Comportament Humà FB Sem.2 6,00
International Public Law FB Sem.2 6,00
Dret Romà OB Sem.2 6,00
Assignatures del curs 2 Tipus Per. ECTS
Economics Survey OB Sem.1 6,00
Dret Administratiu 1 FB Sem.1 6,00
Dret Civil 2 OB Sem.1 6,00
Dret Comunitari OB Sem.1 6,00
Dret Penal 1 OB Sem.1 3,00
Infotecnologia Jurídica 2 OB Sem.1 3,00
Anàlisi Financera i Comptable OB Sem.2 4,00
Dret Administratiu 2 OB Sem.2 6,00
Dret Civil 3 OB Sem.2 6,00
Dret Penal 2 OB Sem.2 6,00
Dret Processal 1 OB Sem.2 6,00
Introduction to Comparative Law OB Sem.2 2,00
Assignatures del curs 3 Tipus Per. ECTS
Dret Administratiu 3 OB Sem.1 3,00
Dret Civil 4 OB Sem.1 6,00
Dret Financer i Tributari 1 OB Sem.1 6,00
Dret Mercantil 1 OB Sem.1 6,00
Dret Penal 3 OB Sem.1 6,00
Dret Processal 2 OB Sem.1 3,00
Dret Administratiu 4 OB Sem.2 6,00
Dret Civil 5 OB Sem.2 6,00
Dret Financer i Tributari 2 OB Sem.2 4,00
Dret Mercantil 2 OB Sem.2 6,00
Dret del Treball i de la Seguretat Social 1 OB Sem.2 6,00
International Contract Law OB Sem.2 2,00
Assignatures del curs 4 Tipus Per. ECTS
Dret Eclesiàstic i Matrimonial Canònic OB Sem.1 6,00
Dret Internacional Privat OB Sem.1 6,00
Dret Mercantil 3 OB Sem.1 3,00
Dret Processal Penal 1 OB Sem.1 3,00
Dret Públic Català OB Sem.1 3,00
Dret del Treball i de la Seguretat Social 2 OB Sem.1 3,00
Filosofia OB Sem.1 6,00
Dret Processal Penal 2 OB Sem.2 2,00
Optatives OP Sem.2 22,00
Treball de Fi de Grau TF Sem.2 6,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari