Curriculum info

Assignatures impartides Curs Per. ECTS
Comptabilitat 2 2 Sem.2 6,00
Direcció Financera 1 2 Sem.2 6,00
ètica Empresarial 4 Sem.1 4,00
Anàlisi de Problemes Jurídics 4 Sem.2 4,00
Arbitratge 4 Sem.2 2,00
Crèdits en Mobilitat - Dret Privat 1 4 Sem.2 6,00
Crèdits en Mobilitat - Dret Privat 2 4 Sem.2 5,00
Crèdits en Mobilitat - Dret Públic 1 4 Sem.2 6,00
Crèdits en Mobilitat - Dret Públic 2 4 Sem.2 5,00
Documentació Jurídica 4 Sem.2 1,00
Dret Hipotecari i Registral 4 Sem.2 3,00
Dret Penal Econòmic 4 Sem.2 4,00
Dret Urbanístic 4 Sem.2 3,00
Dret de Danys 4 Sem.2 4,00
Justícia Penal, Dret Penal i Criminologia 4 Sem.2 3,00
Les Organitzacions Internacionas i els Drets Humans 4 Sem.2 3,00
Oratòria: Expressar-Se en Públic 4 Sem.2 1,00
Probàtica 4 Sem.2 2,00
Pràcticum Empresa/despatxos 4 Sem.2 2,00
Pràcticum Jutjats 4 Sem.2 2,00
Temes Actuals del Cristianisme 4 Sem.2 3,00
Tàctiques de Negociació 4 Sem.2 2,00
Assignatures no impartides en el curs acadèmic actual Curs Per. ECTS
Anàlisi de Costos Fiscals 4 4,00
Dret Mediambiental 4 4,00
Dret de la Discapacitat: Accessibilitat 4 2,00
Estudi Temari 1 4 8,00
Estudi Temari 2 4 8,00
Probàtica General 4 6,00
Tutoria 4 2,00
Tècniques d'estudi 4 1,00
Tècniques d'expressió Oral 4 1,00
Anàlisi de Costos Fiscals 3,00
Estratègia i Tècnica Processal 4,00
Probàtica General 4,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari