Curriculum info

Assignatures del curs 1 Tipus Per. ECTS
Arbitratge OB Sem.1 5,00
Assessorament en Dret Administratiu i Constitucional OB Sem.1 4,00
Assessorament en Dret Civil i Mercantil OB Sem.1 4,00
Assessorament en Dret Financer OB Sem.1 4,00
Assessorament en Dret Laboral OB Sem.1 4,00
Assessorament en Dret Penal OB Sem.1 4,00
Deontologia Professional OB Sem.1 3,00
Gestió del Despatx OB Sem.1 2,00
Litigació Mercantil OB Sem.2 4,00
Litigació Penal OB Sem.2 4,00
Litigació Administrativa OB Sem.2 4,00
Litigació Canònica OB Sem.2 1,00
Litigació Civil OB Sem.2 4,00
Litigació Comunitaria OB Sem.2 1,00
Litigació Constitucional OB Sem.2 1,00
Litigació Internacional OB Sem.2 1,00
Litigació Laboral OB Sem.2 4,00
Pràctica Professional PR Sem.2 6,00
Assignatures del curs 2 Tipus Per. ECTS
Pràctica Professional PR Sem.1 24,00
Treball Fi de Màster TF Sem.1 6,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari