Curriculum info

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Per. ECTS
Biologia Cel·lular I FB Sem.1 6,00
Biologia Molecular FB Sem.1 6,00
Bioquímica I FB Sem.1 6,00
Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí OB Sem.1 6,00
Immersió a la Biomedicina OB Sem.1 4,00
Antropologia FB Sem.2 6,00
Biologia Cel·lular II FB Sem.2 4,00
Biomedicina Integrada I OB Sem.2 4,00
Genètica FB Sem.2 6,00
Microbiologia FB Sem.2 4,00
Patologia Cel·lular i Molecular OB Sem.2 4,00
Scientific English I OB Sem.2 4,00
Assignatures del curs 2 Tipus Per. ECTS
Biologia del Desenvolupament FB Sem.1 3,00
Bioquímica II FB Sem.1 6,00
Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Reproductor OB Sem.1 6,00
Estructura i Funció: Sistema Musculoesquelètic OB Sem.1 3,00
Immunologia OB Sem.1 6,00
Introducció a l'empresa Biomèdica OB Sem.1 6,00
Bioestadística FB Sem.2 6,00
Biomedicina Integrada II OB Sem.2 3,00
Enginyeria Genètica i Models d'experimentació OB Sem.2 3,00
Física dels Processos Biològics FB Sem.2 6,00
Introducció a la Bioinformàtica OB Sem.2 6,00
Nutrició FB Sem.2 3,00
Psicobiologia FB Sem.2 3,00
Assignatures del curs 3 Tipus Per. ECTS
Biologia del Càncer OB Sem.1 3,00
Emprenedoria i Innovació OB Sem.1 3,00
Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratorio i Renal OB Sem.1 9,00
Fisiopatologia del Sistema Nerviós OB Sem.1 3,00
Genètica Clínica OB Sem.1 3,00
Microbiologia Clínica OB Sem.1 3,00
Tècniques d'Anàlisi Biomèdica I OB Sem.1 6,00
Biomedicina Integrada III OB Sem.2 3,00
Bioquímica Clínica OB Sem.2 3,00
Farmacologia OB Sem.2 6,00
Fisiopatologia de Sistemes OB Sem.2 6,00
Interacció de Biomolècules OB Sem.2 3,00
Scientific English II OB Sem.2 3,00
Toxicologia OB Sem.2 3,00
Tècniques d'Anàlisi Biomèdica II OB Sem.2 3,00
Assignatures del curs 4 Tipus Per. ECTS
Biotecnologia OB Sem.1 5,00
Bioètica OB Sem.1 6,00
Dispositius Biomèdics i Bioenginyeria OB Sem.1 3,00
Epidemiologia OB Sem.1 3,00
Medicina Regenerativa i Enginyeria de Teixits OB Sem.1 3,00
Optatives OP Sem.1 10,00
Optatives OP Sem.2 20,00
Treball de Fi de Grau TF Sem.2 10,00
  • ECTS: European Credit Transfer System
  • Per.: període del calendari