ACEZAT OLIVA, Jordi

Lc.
Jordi
ACEZAT
OLIVA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Tutor universitari clínic
Extensió: 
jacezat@uic.es
Fotografia del professor