ALBA GRANADOS, Jordi

MsU
Jordi
ALBA
GRANADOS
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
PAS serveis
Extensió: 
4818
jalbag@uic.es
Fotografia del professor