ALEGRE DE MIQUEL, Cayetano

Dr.
Cayetano
ALEGRE
DE MIQUEL
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laborador docent extern
Extensió: 
calegred@uic.es
Fotografia del professor