ALONSO FERNÁNDEZ, Sergio

Dr.
Sergio
ALONSO
FERNÁNDEZ
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament d'Infermeria
Col·laborador docent extern
Extensió: 
salonso@uic.es
Fotografia del professor