AMADO MEDINA, Marçal

Departament
Departament d'Economia i Organització d'Empreses