AMADO MEDINA, Marçal

Sr.
Marçal
AMADO
MEDINA
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Col·laborador docent extern
Extensió: 
amadom@uic.es
Fotografia del professor