MAIRAL FRAILE, Montserrat

Sra.
Montserrat
MAIRAL
FRAILE
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Medicina
Col·laboradora docent externa
Extensió: 
mmairal@uic.es
Fotografia del professor