MARIMÓN PADROSA, Juan

Sr.
Juan
MARIMÓN
PADROSA
Facultat de Ciències de la Comunicació
Departament de Ciències de la Comunicació
Col·laborador docent extern
Extensió: 
jmarimon@uic.es
Fotografia del professor