MARIMÓN SERRA, Xavier

Sr.
Xavier
MARIMÓN
SERRA
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Departament de Ciències Bàsiques de Ciències de la Salut
Associat
Extensió: 
xmarimon@uic.es
Fotografia del professor