MARIN VILA, Antoni

Sr.
Antoni
MARIN
VILA
Facultat d'Humanitats
Departament d'Humanitats
Col·laborador docent extern
Extensió: 
tmarin@uic.es
Fotografia del professor