MARTIN VALCARCEL, Beatriz

Departament
Departament d'Economia i Organització d'Empreses