MARTIN VALCARCEL, Beatriz

Sra.
Beatriz
MARTIN
VALCARCEL
Facultat de Ciències Econòmiques i Socials
Departament d'Economia i Organització d'Empreses
Associada
Extensió: 
bmartinv@uic.es
Fotografia del professor