PUJOL VALLS, Maria

Departament
Departament d'Educació

Perfil professor

Professor Adjunt
Departament d'Educació, FACULTAT D'EDUCACIÓ. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

 • Lenguas y Culturas Europeas. Lancaster University
 • M. Litt. Publishing Studies. University of Stirling (Estada de Recerca), 1990
 • Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística. Universitat Autònoma de Barcelona, 1999
 • Filologia Catalana. Universitat de Barcelona, 1998

Articles

 • Ożańska-Ponikwia, K.; Carlet, A.; Pujol Valls, M, (2019), "L2 gain or L2 pain? A comparative case study of the target language development among Erasmus+ mobility students and home stay students.", Theory and Practice of Second Language Acquisition, vol.5, No.1, pp. 73-92, ISSN: 2450-5455.
 • Pujol Valls, M, (2018), "Translating Landscape. Maria Parr’s Tonje Glimmerdal from an Ecocritical Perspective", Barnboken, vol.41, pp. 1-17, ISSN: 2000-4389.
 • Albareda Tiana, S; Vidal Raméntol, S; Pujol Valls, M; Fernández Morilla, M, (2018), "Holistic Approaches to Develop Sustainability and Research Competencies in Pre-Service Teacher Training", Sustainability, vol.10, No.10, ISSN: 2071-1050.
 • Pujol Valls, M; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Graell, M.; Fuertes, M. Teresa; Fuentes, M.; Escobar, R., (2018), "La competencia comunicativa oral de los estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria. Análisis, diagnóstico e intervención para la mejora", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, No.4, pp. 1-10, ISSN: 2385-6203.
 • Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Pujol Valls, M; Graell, M., (2018), "Desarrollo del pensamiento crítico a través de la competencia comunicativa en la Educación Superior: una propuesta reflexiva.", Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation, vol.4, No.1, pp. 62-70, ISSN: 2444-2925.
 • Pujol Valls, M, (2018), "Revisiting, Transforming and Transferring Robinson Crusoe and John Silver into Another Literature", Comparative Critical Studies, vol.14, No.2-3, pp. 307-322, ISSN: 1744-1854.
 • Pujol Valls, M, (2016), "La literatura infantil i juvenil fa un pas endavant", Caràcters, No.75-76, pp. 50-50, ISSN: 1132-7820.
 • Pujol Valls, M, (2014), "Joan Maragall per a infants i joves o com reinventar un clàssic", Haidé. Estudis maragallians, No.3, pp. 137-152, ISSN: 2014-3818.
 • Pujol Valls, M, (2014), "Una veu poètica modelada pel pas dels anys", Caràcters, No.69, pp. 22-22, ISSN: 1132-7820.
 • Pujol Valls, M, (2014), "Els fideus a la cassola de Martí i Pol: una recepta d'èxit", AUSA, vol.26, No.173, pp. 643-650, ISSN: 0210-5853.
 • Pujol Valls, M, (2013), "Els llibres personals de Josep Vallverdú: la frustració en l’ancianitat", Llengua & literatura, No.23, pp. 67-87, ISSN: 0213-6554.
 • Pujol Valls, M, (2013), "Allò que Macbeth ja no pot amagar", Caràcters, No.63, pp. 7-7, ISSN: 1132-7820.
 • Pujol Valls, M, (2013), "Els protagonistes de Josep Vallverdú roden el món i tornen al Born", Caràcters, No.64, pp. 5-6, ISSN: 1132-7820.
 • Pujol Valls, M, (2012), "Quatre pares", Caràcters, No.60, pp. 10-10, ISSN: 1132-7820.
 • Pujol Valls, M, (2012), "Josep Vallverdú (perfil biogràfic)", Directori literari de Ponent.
 • Pujol Valls, M, (2010), "Les influències de Vallverdú més enllà de la literatura catalana: un camí d'un sol sentit", Quaderns Divulgatius, vol.40, pp. 55-66, ISSN: 1885-2734.
 • Pujol Valls, M, (2010), "Els dietaris de Josep Vallverdú, de la lluita al desencís", Ítaca. Revista de Filologia, vol.1, pp. 221-231, ISSN: 2172-5500.

Llibres

 • Pujol Valls, M, (01/11/2015), "Josep Vallverdú: entre l'activisme cultural i el talent literari". Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona. ISBN: 978-84-9883-803-9.
 • Aloy, J.; Pujol Valls, M, (2010), "Josep Vallverdú. L'escriptor i l’home. Guia didàctica". DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT.
 • Aloy, J.; Pujol Valls, M, (2010), "Josep Vallverdú. L'escriptor i l’home. Dossier alumnat". DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT.

Capítols de llibre

 • Fuentes, M.; Graell, M.; Pujol Valls, M, (30/12/2019), "Comunicando más allá de las palabras. Formación de maestros en la competencia comunicativa oral", Innovación Educativa en la Sociedad Digital, pp. 66-77, Editorial Dykinson. ISBN: 978-84-1324-493-8.
 • Graell, M.; Pujol Valls, M; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen, (21/11/2019), "Proyectos transversales diseñados por estudiantes del grado de educación aplicados en las aulas escolares", Investigando en contenidos de vanguardia, pp. 165-180, Gedisa. ISBN: 978-84-17690-34-2.
 • Hernández-Castillo, N.; Pujol Valls, M, (25/07/2018), "Fostering Cultural Awareness Through Storytelling at a Multilingual Primary School", Teaching Literature and Language Through Multimodal Texts, pp. 114-134, IGI Global. ISBN: 9781522557968.
 • Pujol Valls, M, (22/06/2018), "The Representation of Ants in Catalan Contemporary Poetry for Children", Ecocritical Perspectives on Children's Texts and Cultures, pp. 191-206, Palgrave Macmillan. ISBN: 978-3-319-90497-9.
 • Pujol Valls, M, (01/10/2017), "Violence in the distance: preserving the collective memory in Catalan children’s and young adult’s fiction", Fractures and Disruptions in Children's Literature, pp. 101-118, Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-9515-6.
 • Fuentes, M.; Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Graell, M.; Pujol Valls, M; Knight, J.; Fuertes, M. Teresa, (06/03/2017), "The process of adapting an instrument for evaluating the oral communicative competencies in undergraduate students of pre-school education and primary education", 11th International Technology, Education and Development Conference, pp. 9075-9080, IATED. ISBN: 978-84-617-8491-2.
 • Graell, M.; Pujol Valls, M, (01/12/2016), "Análisis de la percepción de los estudiantes de 3 experiencias de ApS entre los alumnos que participan de forma voluntaria y obligatoria", Aprendizaje-Servicio en innovación en la Universidad, pp. 339-346. ISBN: 9788416533978.
 • Graell, M.; Pujol Valls, M, (2016), "Análisi de la percepción de los estudiantes en 3 experiencias de ApS entre los estudiantes que participant de forma voluntaria y obligatoria.", Aprendizaje servicio e innovación educativa, pp. 339-346, Universidad de Santiago de Compostela publicación.
 • Pujol Valls, M; Graell, M., (28/07/2015), "La lectura com a pal·liatiu de l'exclusió social: valoració d'experiències d'aprenentatge-servei per a futurs mestres", Univest 2015, pp. 763-767. ISBN: 978 84 8458 453 7.
 • Pujol Valls, M, (15/03/2015), "Reflexions sobre la recuperació cultural: la visió canviant de Josep Vallverdú", La recuperació de la literatura en català. De la anormalitat a la normalitat, pp. 175-190, Shaker Verlag GmbH. ISBN: 978-3-8440-3492-9.

Projectes de recerca

Formació en alternança: espai per a la recerca i la construcció de sabers professionals

IP: Fuertes, M. Teresa
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR
20/06/2018 - 31/12/2020

Pla global d'integració de les competències matemàtica, científica i lingüstica a la formació inicial de mestres.

IP: Vidal Raméntol, S
AGAUR
30/07/2016 - 30/09/2018

Las competencias en lengua oral de los estudiantes de los grados de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria: análisis, diagnóstico e intervención para la mejora

IP: Balaguer Fàbregas, Maria Carmen; Fuentes, M.
Universitat Internacional de Catalunya
01/09/2015 - 31/08/2017

Activitats

International Conference European Network of Picturebook Research

Presentació de comunicació "How new artistic strategies in nonfiction picturebooks help address children’s rights", 2019.

IRSCL Conference

Presentació de comunicació "Representations of freedom of speech in children’s fiction", 2019.

6th International Congress of Educational Sciences and Development

Presentació de comunicació "Alimentación sostenible. Cuidemos la salud y el planeta", 2018.

CONGRESO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL SOBRE LA COMUNICACIÓN EN LA PROFESIÓN Y EN LA UNIVERSIDAD DE HOY: CONTENIDOS, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DOCENCIA

Presentació de comunicació "Estudio de la eficacia en el aula de proyectos transversales diseñados por estudiantes de educación", 2018.

International Congress of Educational Sciences and Development

Ponència "Alimentacion sostenible. Cuidemos la salud y el planeta", 2018.

Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura

Presentació de comunicació "Educación literaria y sostenibilidad: el concepto de naturaleza en la poesía infantil y juvenil", 2017.

English Research Week

Presentació de comunicació "How paratexts can shape different visions of nature in translated children’s novels", 2017.

Nordic Utopias and Dystopias

Presentació de comunicació "Nordic utopia in children’s fiction. Or how illustrations can depict nature in a Norwegian novel and its Spanish translation", 2017.

VI Congreso Nacional y II Internacional de Aprendizaje Servicio Universitario

Presentació de comunicació "Análisis de la percepción de los estudiantes de 3 experiencias de ApS entre los alumnos que participan de forma voluntaria y obligatoria", 2016.

Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria

Presentació de comunicació "Estudiantes de los grados en Educación Infantil y Primaria apuestan por la lectura en sus experiencias de aprendizaje-servicio", 2016.