Maria Onelia
REGUERA
MASSAGUÉ
Extensió: 
Fotografia del professor