GRC - Grup de Recerca en Fisioteràpia Basada en l’Evidència: Valoració i Actuació de la Fisioteràpia en el Control del Moviment

El grup de recerca en Fisioteràpia Basada en l’Evidència: Valoració i Actuació de la Fisioteràpia en el Control del Moviment gira entorn del seu l’objectiu principal de recerca: analitzar els mecanismes de valoració i actuació de la fisioteràpia en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment. Aquesta activitat científica ha donat peu a la col·laboració amb diferents institucions d’àmbit nacional i internacional i accés a ajuts, que potencien la producció científica del grup i en promouen la transferència.

El grup ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat per al període 2017-2019 (Expedient 2017 SGR 297) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), després de tenir el reconeixement de grup de recerca emergent en el període 2014-2016. L’activitat científica del grup ha quedat avalada per nombroses publicacions d’impacte internacional, participació en congressos, i la capacitat formativa en investigació, amb la creació de dos màsters universitaris, el doctorat en Fisioteràpia i la direcció de nombrosos treballs de final de màster i tesis doctorals en Fisioteràpia.

Línia de recerca

Valoració i actuació de la fisioteràpia en el control del moviment