GRE - Grup de Recerca en Biomaterials per a la Regeneració de Teixits

El grup Biomaterials per a la Regeneració de Teixits és un grup multidisciplinari que combina aspectes de la química, l’enginyeria, la biologia, la física i la medicina.

L’objectiu del grup del Bioengineering Institute of Technology és desenvolupar biomaterials i dispositius que puguin estimular els processos de regeneració dels teixits danyats. La investigació busca mimetitzar la regeneració en cadascuna de les seves etapes fent ús de materials, molècules i cèl·lules. Per això, utilitza el coneixement existent dels processos biològics que tenen lloc durant la regeneració dels teixits.

La investigació està dividida en quatre línies principals:

 1. Substrats per a la regeneració de teixits biomaterials i substrats capaços de guiar les cèl·lules a llinatges cel·lulars determinats.
 2. Sistemes d’alliberació de biomolècules/cèl·lules.

  Biomaterials que permeten l’alliberament de múltiples molècules terapèutiques i/o ions o que encapsulin cèl·lules, podent alliberar molècules de senyalització als teixits circumdants.

 3. Teràpia cel·lular
  • Desenvolupar protocols que permetin la diferenciació cel·lular mitjançant estratègies més eficients que les actuals
  • Modular la resposta cel·lular mitjançant diferents molècules i/o ions.
 4.   Materials dentals

  • Modificació de les propietats superficials i morfològiques d’implants dentals per millorar la capacitat d’unió a l’os.