GRC - Grup de Recerca en Sostenibilitat i Educació Integral

El grup de recerca de Sostenibilitat i Educació Integral desenvolupa la seva activitat científica en dos grans àmbits, relacionats entre si i dels quals s’analitza la implementació a la Universitat:

 1. Sostenibilitat integral: a través del qual es promou el desenvolupament de competències en sostenibilitat i responsabilitat social universitària; el consum sostenible i la sostenibilitat com a element de convergència interreligiós i intercultural.
 2. Educació integral:  assumeix un concepte d’educació integrador, inclusiu i holístic treballant en les línies següents: competència holística dels futurs mestres i dels infants; competència digital; competència digital docent i competència lingüística.

Per a la promoció de la sostenibilitat integral i l’educació integral a la Universitat es fan servir metodologies docents actives, participatives i col·laboratives com l’aprenentatge-servei.

El grup procedeix de l’antic grup de recerca Sostenibilitat i Responsabilitat Social Universitària (SIRSU), aprovat com a grup de recerca consolidat per l’AGAUR a la convocatòria 2014-2016 i format per investigadors de la Facultat d’Educació de la UIC Barcelona. Després de guanyar convocatòries públiques i fer recerca en els àmbits de l’educació per al desenvolupament sostenible i la sostenibilitat com a element de convergència entre les religions, que suposen la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides des d’un enfocament integral de la sostenibilitat, s’ha vist la conveniència d’unir-nos amb al grup de recerca GRADI, que fa  recerca en l’àmbit de l’educació integral. Entre el grup SIRSU i el grup SEI s’està portant a terme el projecte de recerca: Pla global d’integració de les competències matemàtica, científica i lingüística a la formació inicial de mestres. Convocatòria 2015 ARMIF de la Generalitat de Catalunya.

Projectes destacats

Innovative thinking competences for Creative Art entrepreneurship (4AP).

 • Referència: 2020-1-ES01-KA203-081947
 • Entitat Coordinadora: Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas
 • Rol UIC: Soci (Investigadora Principal: Esther Jiménez López)
 • Entitat convocant: European Union
 • Convocatòria: Erasmus+ / KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA203 - Strategic Partnership for higher education
 • Duració: 01/10/2020 - 30/09/202

 logo erasmus +

Climate CHANge related to Catholic Education as Subject in the HIE programmes of education sciences (CHANCES)

 • Número de contracte: Project 2020-1-ES01-KA203-083010
 • Període d'execució: 1/10/2020 al 31/09/22
 • Coordinador: Universitat Internacional de Catalunya
 • Socis: LUMSA (Roma), AIK (Cracovia) y MyDocumenta (Barcelona)
 • Investigadors (UIC Barcelona): Mónica Fernández Morilla (IP), Esther Jiménez, Silvia Albareda, Maite Fuertes i Mariona Graell.

 

Kitchen Lab for Kids (KLab4Kids)

 • Convocatòria: Erasmus+ / KA2 - Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques KA201 - Associacions Estratègiques en l'àmbit de l'educació escolar.
 • Número de contracte: 2018-1-PL01-KA201-050857
 • Període d'execució: 01/09/2018-31/08/2021
 • Coordinador: Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Rol (UIC Barcelona): Partner
 • Investigadors (UIC Barcelona): FUERTES CAMACHO, Maite; FERNÁNDEZ MORILLA, Mónica; ALBAREDA TIANA, Sílvia; FUENTES LOSS, Mariana.