GRC - Grup de Recerca en Parentalitat, Igualtat i Conciliació

El grup de recerca consolidat Parentalitat, Igualtat i Conciliació neix dins UIC Barcelona cap a l’any 2010 d’una col·laboració estreta entre la Facultat d’Educació i l’Institut  d’Estudis Superiors de la Família.

En aquests anys s’han fet una sèrie de contribucions conjuntes, com la publicació d’articles en revistes indexades d’elevat impacte i la participació en nombrosos congressos nacionals i internacionals.

Aquest grup té com a objectiu posar èmfasi en els beneficis d’unes llars organitzades, econòmicament estables, formades en l’educació dels fills: en exercir, doncs, la parentalitat. Unes famílies en què els progenitors construeixen la simetria del gènere (entre la parella, entre els fills: en les relacions verticals i horitzontals) i en què la conciliació familiar, laboral, escolar i personal és una fita que es converteix en absència d’estrès. La gestió de l’estrès és el fil conductor. Parlem de la gestió de les adversitats, del temps i dels objectius familiars. Les llars caòtiques, estressades, angoixades fan descarrilar les habilitats per assolir les fites. La llar és el lloc de descans, d’assolir els equilibris afectius i educatius que es tradueixen en el benestar subjectiu i que són la base de la salut, dels comportaments més equilibrats i la millora dels rendiments escolars i laborals de fills i pares. I per gestionar aquest equilibris, la psicologia i la neurociència associada estan posant el focus en l’autoregulació basada en el desenvolupament de les funcions executives (autocontrol, memòria de treball, pensament flexible).