GRC - Creativitat Femenina i Cultura Visual. (In)visibilitat Històrica de Dones Creatives

És un grup consolidat, en el qual participa UIC Barcelona i, secundàriament, la Vitrubusier Fundació Privada (VFP). Dels membres actuals, dos formaven part de l’antic SGR 2009/897HUM i tres més són col·laboradors via conveni científic entre UIC Barcelona i la VFP.

No es tracta d’un grup d’estudis històrics, sinó que la seva àrea principal de coneixement és la Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics (és un projecte de pensadors). Al mateix temps, estudia l’Estètica i Teoria de les Arts (perquè és la creativitat femenina) i la Teoria i Història de l’Educació (vehicle a través del qual es pot connectar amb la societat), per això, la socorreguda metàfora del paraigües pot servir per explicar la unitat temàtica i l’heterogeneïtat de perspectives.

El tema del grup aglutina una important problemàtica del segle XX i que els membres de l’equip abordaran des de diferents perspectives i disciplines: la dona a l’exili cultural, la noció d(in)visibilitat de dones creatives, crítica al fal·locentrisme d’Henri Bergson, les dones de l’entorn d’Edmond Eugène Alexis Rostand, Margarete Schütte-Lihotzky, arquitecte malgré-tout, joc i gènere i, finalment, l’aplicabilitat del discurs postfeminista a la producció cultural espanyola contemporània.

Línies de recerca

  • Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
  • Estètica i Teoria de les Arts
  • Teoria i Història de l'Educació