Càtedra d'Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives

La Càtedra d'Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives es crea a iniciativa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials gràcies a la col·laboració de l'empresa Eurest Catalunya. Té per objecte l'avaluació de diferents polítiques públiques tant en l'àmbit de l'economia de l'educació com en el de l'economia de la salut.

Sota la direcció del Dr. Toni Mora, l'equip investigador de la Càtedra abordarà l'estudi de diferents polítiques emmarcades en tres categories generals:

  1. Nutrició i obesitat
    Avaluació de l'efectivitat dels programes impulsats per aturar la pandèmia del sobrepès.
  2. Ús de recursos sanitaris
    Anàlisi de cost, efectivitat i estudis en relació amb el gradient educatiu o el copagament farmacèutic.
  3. Programes educatius
    Avaluació dels efectes de les tecnologies a les aules o de les beques universitàries, així com de la incidència dels nivells educatius en qüestions com l'accés als microcrèdits.

eurest