Secció

Cultura i publicacions

Manuel Arenas, arquitecte
Dra Ana Cocho-Bermejo, arquitecta

Laura Andrés, periodista

Horari d’atenció:             
De dimarts a divendres, de 9:30 h a 14 h

c/e: architecture@uic.es