Universitat Internacional de Catalunya

Workshop. Programes de Relacions Públiques II

Workshop. Programes de Relacions Públiques II
5
10043
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

Aquest Workshop introdueix l'alumne en el terreny de l'Organització d'esdeveniments i el protocol en general, i la seva aplicació en l'Organització dels Premis IMMA.

Requisits previs

No hi ha cap requisit prèvi per cursar aquest Workshop, només estar matriculat en el curs que correspongui.

Objectius

Que l'alumne sigui capaç de:

 • Presentar una proposta d'idea creativa, mapa de públics i peces, per ser contemplat per UIC Barcelona com a punt de partida de la creativitat dels Premis IMMA.
 • Participar en la presa de decisions, treball en equip, aplicació en tallers amb la Coordinadora dels Premis IMMA.
 • Exposar i defendre sobre diferents aspectes de l'organització d'esdeveniments.
 • Treballar en equip per portar a terme el desenvolupament dels Premis IMMA amb èxit.
 • Familiaritzar-se amb els documents i eines a utilitzar en la planificació i coordinació d'esdeveniments.
 • Comprendre l'abast de la seguretat i contingències en els esdeveniments.
 • Distingir entre els diferents agents que intervenen en un acte protocol·lari i sàpiga donar-los el tractament i lloc que els hi correspon.
 • Aplicar correctament la redacció en funció del document i destinatari.

Competències

 • 01 - Capacitat de planificar recursos tècnics
 • 02 - Capacitat de planificar recursos humans
 • 03 - Capacitat de planificar recursos propis (personals, materials, temporals…)
 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 18 - Capacitat per treballar sota pressió
 • 23 - Capacitat d'elaborar un pressupost
 • 26 - Capacitat per coordinar i/o coordinar-se a/amb un equip
 • 77 - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 78 - Capacitat i habilitat per establir un pla de comunicació
 • 82 - Capacitat per definir i gestionar els pressupostos de comunicació
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 88 - Capacitat de relacionar-se amb les persones i amb l'entorn sense perdre autonomia
 • 89 - Capacitat de crear sinergies en els equips de treball
 • 91 - Preparació per assumir riscos
 • 92 - Capacitat d'anàlisi, de síntesi i judici crític
 • 93 - Saber gestionar el temps
 • 94 - Capacitat per actuar en llibertat i responsabilitat

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants estudiaran els principis aplicats de la comunicació institucional, la cultura corporativa i la imatge de marca.

1. Coneixeran l'estètica fotogràfica i la seva plasmació en els recursos persuasius.

2. Aprofundiran en les aplicacions de les polítiques de comunicació informativa i persuasiva: comunicació interna, patrocini, mecenatge, lobby, relacions amb els mitjans de comunicació, organització d'esdeveniments, assumptes públics, comunicació de crisi i de riscos, entre altres.

3. Entendran les relacions en els processos d'intercanvi d'idees (productes i serveis), i sabran gestionar-les. Dominaran les tècniques que afavoreixen les transaccions en general (producte, preu, distribució i promoció).

4. Dominaran les estratègies i processos encaminats a la creació i realització de missatges publicitaris i de relacions públiques en els diferents suports i mitjans de comunicació.

5. Aprendran a desenvolupar les diferents aplicacions de la comunicació publicitària: punt de venda, màrqueting directe i promocional, equips de venda, màrqueting viral, etc.

6. Coneixeran les peculiaritats de les polítiques de comunicació en àrees específiques: tercer sector, política financera, educativa, cultural, sanitària, etc.

Continguts

El Workshop té com objectiu introduir l'alumne en el coneixement i pràctica de les pautes, criteris i decisions a prendre en l'organització d'un esdeveniment i el seu protocol, de forma general i dels Premis IMMA, de forma específica.

Amb l'implicació de diferentes persones -docents i no docents- de UICBarcelona es portarà a terme la preparació i realització dels Premis IMMA.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching. Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,7
Workshop. Tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa. 1,8
Classe magistral. En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0,4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,9
Laboratori. Grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0,6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació és contínua, i la nota final sorgeix de les següents qualificacions:

 • nota general de l'esdeveniment (10%)
 • nota de l'equip de treball (10%)
 • nota individual (80%)
2a i altres convocatòries: Treball final

Bibliografia i recursos

 • Cuadrado, C. y Rodríguez-Cuadrado, R. (2014). El abc en la organización de eventos. FC editorial. 
 • Fernández Torres, M.J. (2019). Protocolo de bolsillo: las reglas de oro. Eunsa.
 • Jiménez-Morales, M. (2017). Eventos y protocolo: La gestión estratégica de actos corporativos e institucionales. UOC. 
 • Pulido, M. (2016). Manual de organización de actos oficiales y empresariales. Síntesis. 
 • Sánchez-González, D. del M. (2016). Técnicas de organización de eventos. Síntesis