Universitat Internacional de Catalunya

Teoria i Pràctica del Condicionament Físic

Teoria i Pràctica del Condicionament Físic
6
10124
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat