Universitat Internacional de Catalunya

LLengua per a l'ensenyament: Expressió Oral

LLengua per a l'ensenyament: Expressió Oral
3
10604
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat