Universitat Internacional de Catalunya

Habilitats Comunicatives II: Expressió Oral

Habilitats Comunicatives II: Expressió Oral
3
10622
2
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat