Universitat Internacional de Catalunya

La Lectura Crítica com a Base Científica

La Lectura Crítica com a Base Científica
1.5
10796
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.