Universitat Internacional de Catalunya

Gestió d'unitats Clíniques

Gestió d'unitats Clíniques
0.5
10798
2
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat