Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació de Moda i Tendències

Comunicació de Moda i Tendències
3
10999
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat

Presentació

  El periodista especialitzat en moda és una figura clau per fer d'intermediari entre el món creatiu dels dissenyadors, la producció i venda, i els públics. Els coneixements d'aquest univers creatiu, de la indústria, així com la seva manera pecualir d'explicar històries, marquen la diferència per realitzar un periodisme de qualitat, enfront del sensacionalisme rosa centrat freqüentment en la vida d'artistes, models i / o celebrities.   L'assignatura tracta d'apropar els alumnes al treball dels periodistes especialitzats en comunicació de moda, per tal d'adquirir els coneixements bàsics requerits i despertar el desig d'una major aprofundiment en els que vegin en aquest camp el seu futur professional.   D'altra banda, i ja que la indústria de la moda va més enllà del "vendre roba / productes", s'ha de prendre consciència sobre el fenomen total i la seva realitat canviant, així com sobre els estils de vida que proposa i la seva repercussió en la construcció del nostre entorn social i personal. També s'abordarà el fenomen i repte emergent de la sostenibilitat.

Requisits previs

Sense requisits previs

Objectius

1. Contextualitzar la situació actual de la moda en la seva evolució històrica, així com les particularitats del seu funcionament, context econòmic i de mercat, etc., per adquirir una visió global i integradora del sector.

2. Adquisició de coneixements sobre com sorgeixen les tendències i la seva influència en la configuració de la societat, les persones i els estils de vida.

3. Aprenentatge de les estratègies, públics i eines comunicatives i de màrqueting (off i on line) utilitzades per les marques.

4. Conscienciar sobre el consum sostenible i responsable de la moda, així com sobre la seva influència en el nostre entorn i en les persones. 

En aquesta assignatura, mitjançant diverses metodologies d'aprenentatge, s'aborden 11 (de 17) els ODS que afecten la indústria de la Moda:

ODS 3 Salut i Benestar
ODS 5 Igualtat de gènere
ODS 6 Aigua neta i sanejament
ODS 7 Energia assequible i no contaminant
ODS 8 Treball decent i creixement econòmic
ODS 9 Indústria, Innovació i Infraestructures
ODS 12 Producció i consum responsables
ODS 13 Acció pel clima
ODS 14 Vida submarina
ODS 15 Vida d'ecosistemes terrestres
ODS 17 Aliances per assolir els objectius

Competències

 • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 03 CG - Capacitat per treballar en equip
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 17 CE - Capacitat de produir textos orals i escrits per a projectes periodístics
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 27 CE - Capacitat per entendre i treballar amb els diferents agents de la professió periodística
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 36 CE - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col•loquials i cultes
 • 37 CE - Coneixement i domini de les diferents tècniques per contrastar la informació
 • 43 CE - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 47 CE - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió estratègica del discurs corporatiu
 • 53 CE - Capacitat per conèixer àmbits especialitzats de la professió periodística

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants:
1.- Coneixeran els recursos i les dinàmiques professionals pròpies de les diferents àrees d'especialització periodística.
2.- Podran fer tasques de comunicació corporativa en entitats de l'àmbit treballat.
3.- Sabran analitzar i entendre les claus de l'actualitat del sector de la moda i les tendències.
4.- Adaptaran les seves actituds i aptituds pròpies de la labor periodística a productes i projectes determinats per aquesta especialització.

Continguts

1. El fenòmen de la moda i la seva comunicació. Panorama del sector

 2. Breu recorregut per la història i cultura de la moda

    - Els grans dissenyadors

3. Identitat, tendèncias i lifestyle

4. Indústria de la moda i sostenibilitat

    - Tipologies de disseny de moda 

    - La indústria de la moda

    - Sistemes productius

    - Els grups de moda

5. El periodista de moda, els gèneres periodístics i el llenguatge tècnic de la moda

6. Formats i canals comunicatius

7. Influència del cinema a la Moda. Vestuari i estilisme en cinema, televisió i plataformes.

 

   

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.4
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.2
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.4
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1a Convocatòria

- Pràctiques/Tallers a l'aula: 60%

- Treball final (realització d'un reportatge o entrevista de moda): 40%

2a Convocatòria

Es conservarà la nota del Treball en el cas que s' hagi fet i aprovat (suposarà un 40% de la nota) i es realitzarà un examen (suposarà un 60% de la nota).    Si no s´ha fet treball final, l´examen suposarà el 100% de la nota  

Bibliografia i recursos

 • Díaz S., Paloma (2014). Comunicación y gestión de marcas de moda. Madrid: Gustavo Gili.
 • Pérez Curiel, C. & Naranjo, E. (2018). Periodismo e industria de la moda. Salamanca: Comunicación social, Ediciones y Publicaciones (*)
 • Del Olmo, J.L.; Paricio, M.P.; Sánchez, M. (2018). Marketing y Comunicación de Moda, Lujo y Lifestyle. Madrid: CEU Ediciones (*)
 • Posner, H. (2011). Marketing de moda. Barcelona: Gustavo Gili. (*)
 • Salcedo, Elena (2014). Moda: ética para un futuro sostenible. Madrid: Gustavo Gili (*)
 • Lipovetsky, Gilles (2011). El imperio de lo efímero. ANAGRAMA (*)
 • Del Olmo Arriaga, J. L. (2005). Marketing de la moda. Pamplona: EIUNSA.

 (*) En Biblioteca UIC

INFORMES I ARTICULOS DE INTERÉS

1. Global Fashion Drivers 2022

2. Mentalidades del consumidor 2023

3. Tendencias Moda 2023: ¿Qué es lo que viene?

4. El Mapa de la Moda 2022: Facts & Figures

5. Shaking Sustainability 2022

6. Informe de la Moda online española

7. Marketing y Comunicación de Moda 

8. Cómo las nuevas generaciones están volviendo a los peores hábitos del ‘low-cost’ más feroz

9. Fashion Films: el nuevo enfoque artístico de la moda

10. Primer festival del Metaverso: Burberry y H&M debaten sobre la lealtad a las marcas en la virtualidad