Universitat Internacional de Catalunya

Creativitat Publicitària

Creativitat Publicitària
5
11000
3
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Mitjançant el sistema de cita prèvia (email) per a una correcta organització dels temps.

 

 

Presentació

Iniciar un viatge cap a la creativitat publicitària fent parades en els aspectes més importants de la innovació a la publicitat i el màrqueting. La publicitat entesa com a organització empresarial (amb departaments, rols i persones), coneixedora d'un sistema i una metodologia per a la creació i la producció de peces publicitàries.

Enfocament de la matèria:

- Enfocament d'iniciació avançada per a la creativitat.
- Professionalitzadora, mentre busca resultats. Es podrà triar algun treball per incorporar al portafoli personal o per presentar a festivals publicitaris (Premis IMMA, Drac Novell o Laus).
- Amb una base teòrica enfocada cap a la pràctica. Sobretot l'aprenentatge es realitza a través d'exercicis i projectes per potenciar l'aprenentatge fent.
- La metodologia utilitzada a classe busca una feina intensa i dinàmica, d'escolta activa i participativa.
- Hi ha treball dequip i treball individual, tant dins com fora de lhorari lectiu.

Requisits previs

- Disponibilitat i motivació per a l’aprenentatge.

- Manejament bàsic d’algun programa d’autoedició gràfica.

- Bona actitud, participació i treball equitatiu en els grups de treball.

Objectius

1. Conèixer l’activitat publicitària actual tant en l’entorn econòmic-social-cultural com en la creació, presentació i producció de peces publicitàries.

2. Comprendre el rol i la funció del/la directora/a Creatiu/va dins de l’organització professional de l’agència publicitària.

3. Estimular els/les estudiants a treballar de forma més creativa en l’àmbit publicitari i despertar la seva capacitat crítica davant la creativitat de peces publicitàries.

4. Descobrir algunes agències i creatius/ves influents de l’actualitat en l'àmbit local, nacional i internacional.

Competències

  • 59 - Coneixement i domini de cultura clàssica
  • 65 - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca històrica
  • 66 - Coneixement i domini dels recursos per fomentar l'interès contextualitzador de la història

Resultats d'aprenentatge

- Desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixen el manejament de noves solucions/mirades, tant en l’àmbit acadèmic com en el professional.

- Descobrir el rol creatiu, per a: escollir i gestionar processos, metodologies, tècniques i col·laboradors/proveïdors adequats per a cada projecte publicitari.

- Aplicar correctament les sinergies pròpies de la publicitat i del pensament estratègic.

- Utilitzar el llenguatge visual i audiovisual de forma creativa, per expressar i presentar continguts en públic (vinculats al coneixement específic de l’àmbit).

Continguts

S'organitza en 3 blocs:

1. Teoria
- Creativitat.
- Creativitat a TV
- Creativitat en mitjans impresos
- Creativitat a la ràdio
- Creativitat a l'exterior
- Grans creatius espanyols
- Innovació i màrqueting
- Els grans festivals
- Agència creatives
- Art i publicitat
- Creativitat en línia


2. Creativitat 100%
- La creativitat és el dia a dia. Per això, cada setmana dediquem un temps a analitzar el més creatiu que hem vist aquests dies (tant els alumnes com el professor), ho discutim, ho analitzem i opinem sobre això.

- A més, es comptarà amb la visita de professionals del món de la creativitat de primer ordre.

 

3. Mans a l'obra
S'estableixen més de 10 activitats on l'alumne ha de demostrar la creativitat en diferents facetes. Des d'una entrevista (capacitat immediatesa), a creació de titulars per paraules (capacitat creativa abstracta), canvis de campanyes amb productes diferents, etc

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivitats formatives prioritàries:
- Exposicions magistrals
- Anàlisi de casos i peces publicitàries
- Ampliació de continguts i de cerca d'informació de forma autònoma
- Presentacions oral-visual-posada en escena de projectes creatius
- Exercicis (reptes) avaluables que ajuden a realitzar el projecte i aplicar la teoria a la pràctica
- Participació de professionals convidats/des
- Debats, col·loquis i reflexions
- Examen final.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen final: 60% de l'assignatura

El 10% els treballs de classe

El 30% són les pràctiques (6)

Cal tenir totes les 6 pràctiques presentades perquè es comptabilitzin.

Bibliografia i recursos

LECTURAS RECOMENDADAS

- Casi todo lo que se de publicidad. Joaquí Lorente

- El libro rojo de la publicidad. Luis Bassat

- El libro rojo de las marcas. Luis Bassat

- Al otro lado del escaarate. Toni Segarra

- La vaca púrpura. Seth Godin

- Confesiones de un publicitario. David Ogilvy