Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Gestió de la Clínica Dental

Introducció a la Gestió de la Clínica Dental
2
11030
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.