Universitat Internacional de Catalunya

Environmental Justice. Urban Development

Environmental Justice. Urban Development
3
11076
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Professors:

Dra Isabelle Anguelovski

Dr Hug March

Aquest curs intensiu examinarà la teoria i la pràctica del desenvolupament sostenible i la justícia ambiental a les ciutats; se centrarà en la comunitat i el veïnat i considerarà l’experiència i les necessitats dels grups històricament marginats a les ciutats. Explorarem l’economia política, les polítiques i els processos de planificació que creen comunitats urbanes desiguals i insostenibles —inclosa la pèrdua dels medis de vida rurals i la migració rural i el desenvolupament incontrolat en els països del Sud, i la desindustrialització, la fuga urbana, el desenvolupament desigual i la gentrificació en el món del Nord. Les discussions també consideraran la dinàmica de la inversió desigual i l’abandonament municipal en tots dos contextos. Examinarem les conseqüències d’aquests processos en la qualitat de vida de les persones i ens centrarem més específicament en l’exposició de les comunitats pobres als perills i l’abandonament del medi ambient i la seva falta d’accés a béns, serveis i habitatges saludables.

El curs estudiarà una varietat de casos de tot el món en els quals s’han utilitzat principis, eines i tècniques innovadores per revitalitzar de manera equitativa els veïnats i millorar la qualitat ambiental i l’habitabilitat dels llocs per a les persones. Aquests casos aclariran les condicions i els processos que poden conduir a la reconstrucció de la comunitat, la reconstrucció del lloc, la seguretat econòmica i la justícia ambiental a les ciutats. Per últim, es portaran a terme algunes discussions sobre les dimensions de justícia ambiental dels impactes i l’adaptació al canvi climàtic.

Ens centrarem a explorar les implicacions per a la pràctica i la política, que es discutiran dins del seminari, i els mecanismes socials, polítics i econòmics necessaris per fer que el canvi sigui possible i durador. Un enfocament particular d’aquest seminari seran dos marcs avaluadors emergents en el camp que tenen l’esperança d’apoderar tots els interessats en aquest procés.

Objectius

Ensenyar als estudiants els processos més profunds i les decisions subjacents al desenvolupament desigual i les desigualtats ambientals a les ciutats.

Familiaritzar els estudiants amb les teories del desenvolupament sostenible i l’equitat i justícia ambiental.

Comprendre el rol de les mètriques per identificar, guiar i mesurar el progrés en un projecte en el camp.

Comprendre la funció empírica (enginyeria, estadística, coneixement epidemiològic) en un projecte i la visió d’un projecte des d’aquesta perspectiva.

Comprendre els valors que competeixen i les visions del món representades per aquests projectes.

Competències

  • 02 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas al sector de la cooperación y a la arquitectura sostenible en zonas devastas.
  • 04 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, en el marco de la cooperación internacional.
  • 06 - Adquirir una formación especializada en la gestión de recursos humanos y materiales utilizados para el desarrollo de cada proyecto.
  • 14 - Conocer y aplicar los principios teóricos y prácticos para la conservación de los recursos sostenibles en el desarrollo urbano.
  • 20 - Conocer los recursos locales en cuanto a sistemas energéticos y aplicar en las construcciones los conocimientos adquiridos en la utilización de los mismos.

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants podran comprendre els processos i les dinàmiques que creen territoris urbans desiguals i insostenibles.

Els estudiants podran aplicar teories de desenvolupament sostenible, desenvolupament urbà i creixement, moviments urbans i justícia ambiental als territoris urbans en els quals realitzaran investigacions o treballaran professionalment.

Els estudiants podran avaluar la capacitat dels projectes i programes per crear comunitats més justes i sostenibles sobre el terreny. També podran considerar alternatives si aquests projectes i programes poden portar a solucions injustes i insostenibles per a les persones de la comunitat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaConferències

Preguntes i respostes basades en conferències

Grups de discussió sobre lectures

Treball en grups petits

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaParticipació en la discussió

Comentari individual sobre el documental

Treball en grup i presentació (a classe)

Bibliografia i recursos

La bibliografía básica se enumera a continuación, se proporcionarán artículos específicos antes de la clase.

 

Agyeman, J. and S. Zavetoski (2015) Incomplete Streets: Processes, practices, and possibilities. Routledge.

 

Anguelovski, I. (2013) Beyond a livable and green neighborhood: Asserting control, sovereignty, and transgression in the Casc Antic of Barcelona. International Journal of Urban and Regional Research 37, 1012-34.

 

Corburn, J. (2009) Toward the healthy city: people, places, and the politics of urban planning. MIT Press, Cambridge. Introd. Chapter

 

Gould, K., & Lewis, T. (2012). The Environmental Injustice of Green Gentrification: The Case of Brooklyn’s Prospect Park. In J. DeSena & T. Shortell (Eds.), The World in Brooklyn: Gentrification, Immigration, and Ethnic Politics in a Global City (pp. 113-146). Lanham, MD: Lexington Books.

 

Mohai, P., D. Pellow and J.T. Roberts (2009) Environmental justice. Annual Review of Environment and Resources 34, 405-30.

 

McClintock, N. (2011) From Industrial Garden to Food Desert: Demarcated Devaluation in the Flatlands of Oakland, California. In A. Alkon and J. Agyeman (eds.), Cultivating Food Justice: Race, Class, and Sustainability, MIT Press, Cambridge.

 

Roy, A. (2011). Slumdog cities: rethinking subaltern urbanism. International Journal of Urban and Regional Research, 35(2), 223-238.

 

Swanson, K. (2007) Revanchist urbanism heads south: the regulation of indigenous beggars and street vendors in Ecuador. Antipode 39, 708-28.