Universitat Internacional de Catalunya

Participatory Planning. Community Design

Participatory Planning. Community Design
3
11086
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat


Prèvia concreció amb l’alumne

Presentació

Professors:

Dr Reena Tiwari

 

Aquest curs presenta les teories i els conceptes de la pràctica participativa i el seu valor en la modernització urbana. El taller descriurà els principis i les pràctiques de participació relacionats amb els temes actuals del desenvolupament urbà i descriurà una guia de bones pràctiques. La primera part del curs proporcionarà una comprensió estructurada de les forces que configuren i desenvolupen les ciutats, especialment en situacions d’urbanisme controvertits dels països del Sud, i els enfocaments contemporanis per dissenyar les transformacions urbanes i intervenir-hi.

A partir d’aquesta base, es desconstrueix i es recalibra la disciplina del disseny urbà. Intercalant la filosofia continental, la literatura de disseny participatiu i la literatura de l’urbanisme informal, el curs vol configurar un disseny urbà que reconceptualitzi l’economia política de l’espai. Elabora els components per construir una comprensió teòrica del disseny urbà en els països del Sud i proporciona exemples de com aquests enfocaments conceptuals es desenvolupen sobre el terreny a diferents escales a les ciutats o àrees locals en desenvolupament. Per tant, les transformacions s’analitzen críticament dins del context del desenvolupament, en termes de les diferents morfologies i tensions que configuren els patrons i processos actuals d’urbanització, els conflictes i la naturalesa controvertida, i les pràctiques i experiències resistents, formals o informals, d’individus i comunitats. Per tant, el paper del disseny, inclosos els enfocaments i mètodes d’anàlisi urbana per avaluar el potencial de les àrees locals, s’exploren com una praxi transformativa multidimensional.

Objectius

El taller proporcionarà als estudiants una comprensió estructurada dels problemes, conceptes, eines i tècniques de participació relacionats amb la modernització urbana, amb especial èmfasi en les ciutats dels països del Sud. Els estudiants desenvoluparan un coneixement pràctic sobre com obtenir informació i com utilitzar-la quan participin amb les comunitats en el disseny de plans d’acció.

Competències

 • 01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos desfavorecidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de la cooperación internacional
 • 07 - Ser capaz de aplicar en un proyecto concreto los conocimientos adquiridos.
 • 15 - Saber extraer los factores de identidad global aplicables a situaciones territoriales locales.
 • 16 - Saber aplicar a sistemas de economía local los conocimientos adquiridos en análisis socio-económico internacional.
 • 19 - Proponer y llevar a cabo técnicas constructivas basadas en la utilización de materiales y cultura locales.
 • 21 - To Know how to apply low-cost construction techniques in developing countires or those afected by natural or human catastrophies
 • 24 - Saber gestionar proyectos de diferentes escalas con el objetivo de individualizar las prioridades de actuación multidisciplinares.

Resultats d'aprenentatge

 • Una introducció als conceptes i mètodes participatius i establir aliances multisectorials.
 • Una comprensió de la participació i les associacions en relació amb el bon govern.
 • Un marc per a intervencions professionals en millora urbana.
 • Un mitjà per involucrar-se i mobilitzar la comunitat.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes sessions s’estructuren per incloure el treball en grup, discussions en grup, jocs de rol i conferències.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPautes de qualificació segons UIC Barcelona amb èmfasi en l’assistència, la qualitat de participació i la comunicació gràfica i verbal.

Bibliografia i recursos

Bibliografia

La bibliografia bàsica es mostra a continuació, es proporcionaran articles específics abans de la classe.

 

Hamdi, Nabeel and Goethert, Reinhard (1997) Action Planning for Cities.  A Guide to Community Practice. New York, John Wiley and Sons

 

Hamdi, Nabeel (2004) Small Change: about the Art of Practice and the Limits of planning in cities. London. Earthscan

 

Hamdi, Nabeel (2011) The Placemakers Guide to Building Community. London, Earthscan

 

Hickey, Samual and Mohan, Giles (2004) Partcipation: from Tyranny to Transformation. London, Zed Books

 

Cornwall, Andrea (2011) The Partcipation Reader. London, Zed Books

 

Hamdi, N (2005) Urban Futures IT Publications, Rugby

 

Beall, Jo (ed) (1997) A City for All. London, Zed Books

 

Hamdi, N and Majale, M (2005) Partnerships in Urban Development, IT Publications, Rugby

Gehl, J. 2010. Cities for people, Washington, Island Press.

 

Mehta, V. 2008. Walkable streets: pedestrian behavior, perceptions and attitudes. Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability 1.

 

Tiwari R and Curtis C (2012) Three-pronged Approach to Urban Arterial Design: A functional + physical + social classification. Urban Design International Vol 17:2, pp. 129 -143.

 

Hillier, J. (2003) ‘Agonising over Consensus: Why Habermasian Ideals cannot be “Real”’ in Planning Theory 2 (1): 37-59.

 

Tiwari (2010) Performativity in Cities: Rituals, Bodies, Spaces, Lexington Publishers, Maryland.

 

Tiwari R (April 2010) Integrating the Marginalised – Towards a Connected City in Mateolli L ed. City Futures, 2009.