Universitat Internacional de Catalunya

Planificació del Tractament en Implantologia

Planificació del Tractament en Implantologia
4
11542
3
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Presentació

La sessió d'implantologia multidisciplinari pretén integrar les diferents especialitatsodontològiques involucrades en la rehabilitació mitjançant implants

Requisits previs

Documentació extensa dels casos que s'han de presentar en sessió, comptant amb l'aprovació del plà de tractament per part del tutor de l'equip

Ocupació de la plantilla proporcionada per a la presentació de cada cas

Documentadción bibliogràfica de cada plà de tractament

Objectius

Comprendre la necessitat de l'abordatge multidisciplinari dels casos

Comprendre la necesidcad d'emprar l'evidència científica en els plans de tractament

Comprendre la necessitat d'aconseguir suport bibliogràfic que suporti els plans de tractament proposats

Aprendre a presentar en públic

Aprendre a debatre i defensar els plans de tractament

Competències

Preparació i documentació d'un cas clínic

Diagnòstic diferencial raonat i documentat de plans de tractament

Presentació en públic en anglès

Capacitat de debat

Capacitat d'analitzar de manera crítica els casos i tractaments presentats per altres companys

Resultats d'aprenentatge

Diagnòstic diferencial de problemes clínics

Anàlisi en profunditat de la literatura que sustenta cada pla de tractament

Capacitat de diagnosticar un cas i plantejar la llista de problemes associats al mateix

Capacitat de definir i justificar les diferents opcions terapèutiques per a un mateix cas

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluació continuada de l'alumne en funció de:

Nombre de casos presentats i defensats durant el curs

Qualitat de les presentacions

Qualitat de la documentació bibliogràfica aportada

Capacitat de defensar el pla de tractament proposat