Universitat Internacional de Catalunya

Gestió de la Indústria Editorial

Gestió de la Indústria Editorial
3
11551
1
Tercer trimestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


 

 

Continguts

 

 

 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula