Universitat Internacional de Catalunya

Rehabilitació Oral, Cirurgia i Periodòncia I

Rehabilitació Oral, Cirurgia i Periodòncia I
1
11740
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


jordicano@uic.es

Presentació

La resolució de casos clínics i els coneixements d’altres aspectes que repercuteixen en la rehabilitació oral és de gran importància en la resolució de casos complexos. El treball multidisciplinari ha de ser la base de qualsevol diagnòstic i pla de tractament per poder garantir l’èxit de les restauracions.

Requisits previs

No n’hi ha.

Objectius

Elaborar diagnòstics i plans de tractaments en casos complexos.

Treballar en un equip multidisciplinari.

Conèixer cada àmbit de treball dins de la rehabilitació oral.

Establir criteris científics per poder tenir com a resultat tractaments predictibles.

Resultats d'aprenentatge

Comprendre i conèixer el treball de cada àmbit dins de la rehabilitació oral.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPresentació de casos clínics dels alumnes o presents a la CUO.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAvaluar l’activitat de l’alumne en la presentació de casos i avaluar els criteris i recursos científics que utilitza per defensar de cada cas.

Bibliografia i recursos

Revisió d´articles en revistes indexades