Universitat Internacional de Catalunya

Curs d'Alliberació de Restriccions Miofascials

Curs d'Alliberació de Restriccions Miofascials
3
11860
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.