Universitat Internacional de Catalunya

Escriptura d'entreteniment

Escriptura d'entreteniment
4
12035
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Continguts


 1. Características del entretenimiento en televisión
 2. ¿Qué es un formato? Género/formato/programa

 1. Concursos: quiz shows, talent shows
 2. Magazines, talk shows, late night shows
 3. Reality shows, docuseries, docushows
 4. Programas de humor
 5. Otros contenidos de entretenimiento

 1. Conflicto y tensión dramática
 2. Personajes, historia y tramas
 3. Dinamizadores del guion
 4. Otras herramientas narrativas

 1. En la etapa de desarrollo: analistas de I+D y formateadores
 2. En la etapa de producción: redactores y guionistas

 1. Formatos basados en ideas originales
 2. Adquisición y adaptación de formatos internacionales

 1. El "paper format"
 2. La escaleta
 3. El guion

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1,4

Bibliografia i recursos

Mandatory bibliography

Students will be expected to read a series of texts (academic articles, press articles, book chapters), which will be uploaded to the module's Blackboard / Moodle webpage. 

 

Recommended bibliography

In English

AVEYARD, Karina; MORAN, Albert y JENSEN, Pia Majbritt (eds.) New Patterns in Global Television Formats (Intellect, 2016).

CHALABY, Jean K. The Format Age. Television's Entertainment Revolution (Polity Press, 2016).

MORAN, Albert. Copycat TV: Globalisation, Program Formats and Cultural Identity (University of Luton Press, 1998).

MORAN, Albert y MALBON, Justin. Understanding the Global TV Format (Intellect, 2006).

MORAN, Albert (ed.) TV Formats Worldwide: Localizing Global Programs (Intellect, 2010).

OREN, Tasha y SHAHAF, Sharon (eds.). Global Television Formats: Understanding Television Across Borders (Routledge, 2012).

VVAA. TV Formats: History, Theory, Industry and Audiences. Monographic issue of Critical Studies in Television, edited by Andrea Esser (Vol. 8 nº 2, 2013).

 

In Spanish and/or Catalán

GORDILLO, Inmaculada. La hipertelevisión: géneros y formatos (Editorial Quipus - Ciespal, 2009).

GUERRERO, Enrique. Guion y producción de programas de entretenimiento (Eunsa, 2013). 

GUERRERO, Enrique. El entretenimiento en la televisión española. Historia, industria y mercado (Deusto, 2010).

GUITIÁN, Tonino. El guionista no es el asesino (Gedisa, 2008).

LACALLE, Charo. El espectador televisivo: Los programas de entretenimiento (Gedisa, 2001).

SALÓ, Gloria. ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de televisión (Gedisa, 2003).

SANGRO, Pedro y SALGADO, Alejandro. El entretenimiento en TV: guion y creación de formatos de humor en España (Laertes, 2008).

TOLEDO, Sergio. Cómo crear un programa de TV: La creatividad y su aplicación a lo audiovisual (Laertes, 2012).

VIOLÁN GALÁN, Enric. Com fer un programa per a televisió: l’elaboració del projecte, de la idea a l’emisió (Edicions Universitat Barcelona, 2008).

VVAA. Televisió d’entreteniment o entretenir-se a la televisió. Monográfico de la revista Trípodos, nº 27, 2011. Enlace: http://www.raco.cat/index.php/TRIPODOS/issue/view/17548/showToc.