Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Corporativa

Comunicació Corporativa
3
12038
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura optativa és un complement i ampliació de les matèries tractades en l'assignatura de Comunicació Institucional. És a dir, els continguts seran complementaris, sense repeticions, però ajudarà haver cursat abans Com. institucional per a poder comprendre millor algunes dels conceptes i eines comunicatives que es tractaran en ella.

Objectius

Aquesta assignatura està concebuda com a complement de l'anterior. Els principals objectius són:

1. Conéixer i descobrir el valor dels intangibles i la seua comunicació en una organització.

2. Reflexionar sobre la Reputació corporativa, el marc legal i el dret a l'oblit a Internet d'una empresa

3. Descobrir i analitzar el perfil i les característiques del lideratge en una empresa o organització.

4. Aprofundir en alguns programes i eines de la comunicació interna i de la comunicació en moments de crisi.

5. Aprendre a crear i impulsar la marca personal.

Continguts


Tema 1. De la identitat al duscurs corporatiu

1.1. Importància de la comunicació a la construcció de la identitat
1.2. Valor dels intangibles i la creació d'una marca.
1.3. Identitat i Imatge
1.4. Elaboració del discurs corporatiu

Tema 2. El lideratge corporatiu

2.1. Concepte de lideratge. El líder connector
2.2. Motivació i actitud: personal i col·lectiva
2.3. El Director de comunicació (Dircom)

Tema 3. La Comunicació interna

3.1. Definició i principals eines de comunicaciò interna
3.2. Comunicació de crisi

Tema 4. La reputació corporativa

4.1. Definició, implicacions i mesurament
4.2. La reputació digital
4.3. Marc legal, memòria d'internet i dret a l'oblit
4.4. RSC / Sostenibilitat

Tema 5. La marca personal

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula* Classes Magistrals: no només consisteixen en la transmissió de continguts o coneixements, sinó també en l'aproximació a casos reals d'empreses i institucions. Es promourà la participació dels assistents mitjançant l'exposició d'opinions, arguments i propostes en un context grupal.

* Realització d'pràctiques on es combinarà la teoria amb la pràctica.

* Meeting point. Trobada amb professionals.