Universitat Internacional de Catalunya

Creació i Producció d'entreteniment

Creació i Producció d'entreteniment
3
12039
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà,

Presentació

Entertainment is a fast growing format on TV. The globalisation of TV products has helped innovative TV entertainment programmes to grow quickly and expanded around the globe. However, TV entertainment includes a very broad variety of programmes, from quiz games to reality shows. This workshop looks into the different entertainment programmes with the main focus on late night talk shows and day talk shows.

The current situation affecting many industries globally is also having an impact on the TV entertainment industry. We are now starting to produce programmes in our homes and broadcasting them on mainstream channels.

During the workshop we will explore different TV entertainment programmes currently aired in the United Kingdom. The workshop also involves producing and filming a studio entertainment show for a TV channel.

The class will divide into small groups, each group will carry out the preproduction, filming and postproduction of a TV entertainment show.

 

Requisits previs

There are no prerequisites.

Objectius

On completion of this module, students will:

 • Have a general understanding of the different TV entertainment programmes.
 • Be able to produce a programme’s bible, running order and camera plan for a TV entertainment product.
 • Be able to identify the crew’s and technical requirements to produce a TV entertainment programme.
 • Be able to split responsibilities to work quickly and more efficiently.
 • Be able to assign and undertake specific roles inside a production team.
 • Be able to carry out the preproduction and filming for a TV entertainment programme.

Competències

 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès

Resultats d'aprenentatge

Skills outcomes:

-          Teamwork

-          Organisation

-          Communication

-          Adaptability to changes

-          Problem solving

-          Creativity


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 2
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,5
Workshops: tallers avançats, intensius, de major durada, dirigits per professors i/o professionals estrangers, en els quals l'idioma utilitzat és l'anglès. Culminen en un producte professional o semiprofessional produït també en llengua anglesa. 0,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaThe seminar will be assessed for the group worked carried out. Thus, the mark will be assigned to the group.

Production documents (bible, script, running order, camera plans, crew and technical requirements): 40%

Final product (Late night talk show or day time talk show): 60%

Assessment criteria:

Production documents:

-          Cover all the information required

-          Structure and presentation

-          Writing

TV Entertainment Programme:

-          Structure and Content

-          Flow

-          Innovation

-          Communication within the team

 

Second assessment :

If any students fail to complete the final product successfully, or if they do not comply with the workshop’s attendance policy, they will have to present a written project. The details of this second assessment will be discussed individually with lecturer Roser Canela.

Bibliografia i recursos

Readings:

-          Entertainment in the UK and good introduction to the programme’s bible (compulsory)

Chalaby, J.K. The making of an entertainment revolution: How the TV format trade became a global industry. European Journal of Communication. 26 (4), pp.293-309.

 

-          TV Factual in the UK (recommended)

Brunsdon, C., Johnson, C. Moseley, R. and Wheatley, H. 2001. Factual entertainment on British television: The Midlands TV Research Group’s “8-9 Project”. Cultural Studies. 4 (1), pp.29-62.

-          What is the Future of Television? Blake Morgan. Forbes. https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/07/05/what-is-the-future-of-television/#1b37b63759de

 

Reading related to the future of TV entertainment due to COVID-19:

-          The future of Television from a distance. T.Duffy. https://www.linkedin.com/pulse/future-televisionfrom-distance-tricia-duffy/

-          How the Late-Night Shows are handling Coronavirus Quarantine. M.Wright. https://www.vulture.com/2020/04/late-night-shows-nyc-coronavirus.html

 

Viewings (to get an idea of TV entertainment in the UK, find them on You Tube):

-          The Jonathan Ross Show (ITV) – Late night talk show

-          This Morning (ITV) – Day time talk show

-          Loose women (ITV) – Panel Show

-          The X Factor (ITV) – reality competition show

-          Gogglebox (Channel 4) – reality series

-          Don’t tell the bride (BBC) – reality series

TV Entertainment programmes produced during COVID-19 crisis

-          COVID-19: How the show goes on for late-night TV  https://www.youtube.com/watch?v=6lbMAC9A0tY

-          Late-night talk shows adapt to the era of COVID-19  https://www.youtube.com/watch?v=Dg3axHX1hQw

-          COVID-19 Hit Close to Home for Bob Odenkirk  https://www.youtube.com/watch?v=Qftxgii22LU

-          This Morning (ITV)  https://www.youtube.com/watch?v=7_fqQDr2kMg

-          This Morning (ITV)  https://www.youtube.com/watch?v=9qRiD752spk

-          Loose Women (ITV)  https://www.youtube.com/watch?v=vnvUDFkSZo4

 

Useful links

TV vocabulary (English): http://www.tv-handbook.com/Glossary.html    

TV vocabulary (English):  http://www.filmland.com/glossary/Dictionary.html